Reconversia bogăției

 

În fiecare lună, an, deceniu sistemul economic actual îmbogăţeşte mai mult pe cei bogaţi şi coboară sub pragul sărăciei majoritatea locuitorilor planetei. O perioadă de timp pătura de mijloc a cunoscut o vizibilă dezvoltare pe orizontală, în ţările bogate desigur, dar în ultima perioadă tendinţa este descrescătoare. Cauzele sunt multiple: războaie regionale, pandemii, rotirea polilor economici globali şi de cele mai multe ori implozia fondurilor speculative.

Vă amintiţi de scandalul iscat de una din marile bănci americane, devenită la un moment dat un fel de trambulină de acces în rândurile superbogaţilor a unor elite din conducere sau din mediul politic. Preţul escrocheriilor a fost plătit tot de contribuabilul amărât şi aşa s-a întâmplat în majoritatea ţărilor care” beneficiau” de acest sistem banditesc.

Soluţia de viitor pentru bunăstarea generală este redistribuirea bogăţiei, dar acest deziderat nu este viabil decât la nivel global. Creşterea economică nu va mai fi un scop în sine, mai ales că nicio decizie nu mai poate fi adoptată fără a ţine cont de impactul asupra mediului şi fără prognoze pe termen lung, renunţând la consumatorismul exacerbat. Ne va obliga să urmăm această cale degradarea climatică şi creşterea exponenţială a populaţiei. Va fi un cost, desigur, în sensul controlului deplasării haotice a maselor mari de oameni spre regiuni privilegiate ale planetei şi mai ales amprentarea electronică a indivizilor ce va face posibil accesul echitabil la resurse şi reducerea birocraţiei.

Risipa energetică şi alimentară obligă deja factorii de decizie să adopte strategii de acţiune pe termen lung. Miliardele de oameni vor hrană de calitate, servicii medicale sigure şi confort casnic. Cum le poţi oferi aşa ceva când piaţa muncii nu va ţine pasul cu creşterea demografică, iar supertehnelogizarea îl va scoate pe om din ecuaţie? Ori recurgi la controlul demografic, ori iniţiezi colonizarea spaţiului extraterestru, ori elaborezi strategii de mobilizare a maselor în proiecte de interes mondial. Oricum, lumea viitorului o să fie diferită de cea pe care o ştim, o lume determinată de acţiunile noastre actuale, una fericită dacă ne schimbăm radical stilul de viaţă consumatorist, sau sumbră, bulversantă, dacă continuăm să agresăm mediul şi îi lăsăm pe miliardari să ne impună regulile lor.

F.M.Ciocea

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved