Recensământul populației în Ialomița

Conform art.29 pct. g) din O.U.G. nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, cu modificările și completările ulterioare și a Programului de desfășurare a activităților recensământului populației și locuințelor runda 2021, INS organizează şi desfășoară cercetarea statistică postrecensământ, în perioada 8-19 august 2022.

Obiectivul principal al cercetării statistice postrecensământ este evaluarea gradului de acoperire și a conținutului recensământului, prin verificarea volumului și calității informațiilor colectate în chestionarele de recensământ, pentru persoane și locuințe.

Prin compararea răspunsurilor înregistrate la cercetarea statistică postrecensământ cu cele obținute la recensământ se vor determina frecvența și mărimea erorilor de observare întâmplătoare și sistematice, omisiunile și dublele înregistrări, precum și posibile cauze ale acestora.

Pe baza datelor cercetării statistice postrecensământ se va determina gradul de încredere în rezultatele recensământului.

În acest sens, dorim să aducem la cunoștința opiniei publice faptul că au fost constituite două sectoare pentru cercetarea post-recensământ :

– în mediul urban – UAT municipiul Slobozia (8 subsectoare);

– în mediul rural – UAT Bucu (10 subsectoare).

Colectarea datelor pentru cercetarea post-recensământ se va face prin intermediul chestionarelor electronice prin utilizarea tabletei.

Participarea la recensământ (inclusiv la cercetarea post-recensământ) și furnizarea de informații corecte și complete prin intermediul interviului față-în față cu un recenzor sunt obligatorii, conform prevederilor OUG nr.19/2020 privind organizarea și desfășurarea Recensământului Populației și Locuințelor din Romania runda 2021, cu modificările și completările ulterioare.

RPL2021 este primul recensământ din România organizat integral în format digital, iar întregul proces al colectarii datelor, atat în perioada de recenzare, cât și în perioada post-recenzare, se desfășoară cu asigurarea confidențialității și protecției totale a informațiilor, datele colectate fiind utilizate doar în scopuri statistice, potrivit Legii 226/ 2009 privind organizarea și funcționarea statisticii oficiale în Romania , cu modificările și completările ulterioare.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved