Recensământul bate la ușă

 

Direcția Județeană de Statistică Ialomița anunță pregătirea Recensământului Populației și Locuințelor runda 2021

Recensământul se realizează de către Institutul Național de Statistică și Ministerul Afacerilor Interne împreună cu structurile din subordinea acestora, cu suport tehnic al Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Ce este recensământul populației și locuințelor runda 2021?

* cercetare statistică de mare anvergură, care are ca obiectiv prioritar producerea de statistici oficiale naţionale şi europene, sub forma unor indicatori statistici, în condiţii de calitate, privind numărul şi distribuţia teritorială a populaţiei rezidente, a structurii demografice şi socioeconomice, date referitoare la gospodăriile populaţiei, precum şi la fondul locativ, condiţiile de locuit ale populaţiei şi clădirile în care se situează locuinţele.

* primul recensămant al populației și locuințelor care se va realiza 100% informatizat prin:

1. De pe echipamentul propriu al persoanei care se auto-recenzează sau al gospodăriei din care aceasta face parte ( smartphone, tableta, laptop sau PC).

AVANTAJE ale autorecenzării: evitarea contactului cu alte persoane, gestionarea timpului liber conform preferințelor, asigurarea calității răspunsurilor furnizate direct de către persoana care se autorecenzează.

2. De pe echipamente informatice portabile (tablete) puse la dispoziţie de către Unitatea Județeană pentru Implementarea Recensământului Ialomița prin intermediul primăriilor şi instalate în spaţii special amenajate (autorecenzare asistată).

Recenzare prin interviu față în față de către recenzori, cu înregistrarea datelor pe un echipament informatic portabil (tabletă).

CALENDARUL RECENSĂMÂNTULUI

În prezent, în fiecare unitate administrativ-teritorială din județul Ialomița, are loc verificarea în teren a informațiilor din baza de date de clădiri de locuit și locuințe pentru RPL2021, cu scopul de a asigura o sectorizare completă și corectă.

1 FEBRUARIE – 13 MARTIE 2022: Preluarea datelor din surse administrative și popularea bazei de date RPL2021.

14 MARTIE – 15 MAI 2022: Autorecenzarea.

16 mai – 17 iulie 2022: Colectarea datelor pe tableta de către recenzori, prin interviuri față în față .

Datele cu caracter personal imediat ce vor intra în sistem, vor fi supuse unui proces de codificare (criptare) și anonimizare în vederea eliminării ireversibile a posibilității de identificare a repodenților.

În conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare, vă asigurăm că informațiile care vor fi furnizate de repondenți vor avea caracter strict confidențial și se vor folosi numai în scopuri statistice.

Mihaela BOROȘ

Coordonator UJIR Ialomița RPL runda 2021

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved