Rata șomajului în Ialomița

 

La sfârșitul lunii mai 2020, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 3.864 șomeri (din care 1.777 femei), rata șomajului fiind de 4,13%, cu 0.76pp sub valoarea înregistrată la finele aceleași luni a anului 2019.

Din totalul de 3.864 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Ialomița, 1.018 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.846 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.625 șomeri provin din mediul rural și 1.239 sunt din mediul urban.

Șomerii absolvenţi de studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Ialomița (33,78%), urmat de absolvenții de învăţământ primar şi fără studii (31,34%), iar 15,39% au absolvit școli profesionale de arte și meserii. Șomerii absolvenţi de învăţământ de nivel mediu şi postliceal reprezintă 17,7% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 1,79%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.467 persoane foarte greu ocupabile, 1.385 greu ocupabile, 626 mediu ocupabile, iar 386 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Ialomița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Ialomița, la adresahttps://www.anofm.ro/index.html?agentie=Ialomi%C8%9Ba.

AJOFM Ialomița


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved