Rata șomajului în Ialomița

La sfârșitul lunii mai 2021, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 4.146 șomeri (din care 1.863 femei), rata șomajului fiind de 4,42%, cu 0.29pp peste valoarea înregistrată la finele aceleași luni a anului 2020.

Din totalul de 4.146 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Ialomița, 1.124 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3.022 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.826 șomeri provin din mediul rural și 1.320 sunt din mediul urban.

Șomerii absolvenţi de studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Ialomița (34,75%), urmati de absolvenții de învăţământ primar şi fără studii (31,38%), iar 15,63% au absolvit școli profesionale de arte și meserii. Șomerii absolvenţi de învăţământ de nivel mediu şi postliceal reprezintă 16,39% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 1.85%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2.127 persoane foarte greu ocupabile, 1.284 greu ocupabile, 522 mediu ocupabile, iar 213 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Ialomița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Ialomița, la adresahttps://www.anofm.ro/index.html?agentie=Ialomi%C8%9Ba.

AJOFM Ialomița

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved