Rata șomajului în Ialomița

 

* 5,04 la sută, rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Ialomița în ianuarie 2021

La sfârșitul lunii ianuarie 2021, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 4.732 șomeri (din care 2.111 femei), rata șomajului fiind de 5,04%, cu 0.52pp peste valoarea înregistrată la finele aceleași luni a anului 2020.

Din totalul de 4.732 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Ialomița, 1.603 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3.129 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3.187 șomeri provin din mediul rural și 1.545 sunt din mediul urban.

Șomerii absolvenţi de studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Ialomița (32,14%), urmati de absolvenții de învăţământ primar şi fără studii (29,20%), iar 16,97% au absolvit școli profesionale de arte și meserii. Șomerii absolvenţi de învăţământ de nivel mediu şi postliceal reprezintă 19,81% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 1.88%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2.519 persoane foarte greu ocupabile, 1.385 greu ocupabile, 588 mediu ocupabile, iar 240 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Ialomița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Ialomița, la adresahttps://www.anofm.ro/index.html?agentie=Ialomi%C8%9Ba.

AJOFM Ialomița

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved