Rata şomajului în Ialomița

 

La sfârșitul lunii noiembrie 2020, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 4.237 șomeri, din care 1.992 femei, rata șomajului fiind de 4,52%, cu 0.14pp peste valoarea înregistrată la finele aceleași luni a anului 2019. Din totalul de 4.237 persoane înregistrate în evidențele instituției, 1.180 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3.057 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.815 șomeri provin din mediul rural și 1.422 sunt din mediul urban.

Șomerii absolvenţi de studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Ialomița, respectiv 30,29%, urmați de absolvenții de învăţământ primar şi fără studii (29,60%), iar 16,11% au absolvit școli profesionale de arte și meserii. Șomerii absolvenţi de învăţământ de nivel mediu şi postliceal reprezintă 21,95% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 2,05%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilită prin profilare, se prezintă astfel: 1.970 persoane foarte greu ocupabile, 1.385 greu ocupabile, 588 mediu ocupabile, iar 294 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Ialomița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Ialomița, la adresa https://www.anofm.ro/index.html?agentie=Ialomi%C8%9Ba.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved