Rata șomajului în Ialomița: 4,34 la sută

 

La sfârșitul lunii iunie 2020, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 4.060 șomeri (din care 1.896 femei), rata șomajului fiind de 4,34%, cu 0.49pp sub valoarea înregistrată la finele aceleași luni a anului 2019.

Din totalul de 4.060 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Ialomița, 979 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3.081 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.807 șomeri provin din mediul rural și 1.253 sunt din mediul urban.

Șomerii absolvenţi de studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Ialomița (36,30%), urmat de absolvenții de învăţământ primar şi fără studii (31,35%), iar 14,90% au absolvit școli profesionale de arte și meserii. Șomerii absolvenţi de învăţământ de nivel mediu şi postliceal reprezintă 15,8% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 1,65%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.672 persoane foarte greu ocupabile, 1.385 greu ocupabile, 622 mediu ocupabile, iar 381 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Ialomița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Ialomița, la adresahttps://www.anofm.ro/index.html?agentie=Ialomi%C8%9Ba.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved