RATA ȘOMAJULUI ÎN IALOMIȚA

 

La sfârșitul lunii septembrie 2020, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 4.294 șomeri (din care 2.008 femei), rata șomajului fiind de 4,58%, cu 0.09pp peste valoarea înregistrată la finele aceleași luni a anului 2019.

Din totalul de 4.294 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Ialomița, 1.039 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3.255 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.877 șomeri provin din mediul rural și 1.417 sunt din mediul urban.

Șomerii absolvenţi de studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Ialomița (30,83%), urmat de absolvenții de învăţământ primar şi fără studii (30,81%), iar 14,41% au absolvit școli profesionale de arte și meserii. Șomerii absolvenţi de învăţământ de nivel mediu şi postliceal reprezintă 22,06% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 1,89%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2.027 persoane foarte greu ocupabile, 1.385 greu ocupabile, 588 mediu ocupabile, iar 294 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Ialomița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Ialomița, la adresahttps://www.anofm.ro/index.html?agentie=Ialomi%C8%9Ba.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved