Rata șomajului în Ialomița

 

* 4,65% – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Ialomița în luna iulie 2020

La sfârșitul lunii iulie 2020, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 4.351 șomeri (din care 2.049 femei), rata șomajului fiind de 4,65%, cu 0.11pp sub valoarea înregistrată la finele aceleași luni a anului 2019.

Din totalul de 4.351 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Ialomița, 1.004 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3.347 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.912 șomeri provin din mediul rural și 1.439 sunt din mediul urban.

Șomerii absolvenţi de studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Ialomița (31,16%), urmat de absolvenții de învăţământ primar şi fără studii (29,51%), iar 14,64% au absolvit școli profesionale de arte și meserii. Șomerii absolvenţi de învăţământ de nivel mediu şi postliceal reprezintă 22,92% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 1,77%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 2.084 persoane foarte greu ocupabile, 1.385 greu ocupabile, 588 mediu ocupabile, iar 294 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Ialomița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Ialomița, la adresahttps://www.anofm.ro/index.html?agentie=Ialomi%C8%9Ba.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved