Rata şomajului în Ialomița

La sfârșitul lunii iunie 2022, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 3.467 șomeri (din care 1.584 femei), rata șomajului fiind de 3,72%, cu 0.69pp sub valoarea înregistrată la finele aceleași luni a anului 2021.

Din totalul de 3.467 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Ialomița, 507 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 2.960 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.606 șomeri provin din mediul rural și 861 sunt din mediul urban.

Șomerii absolvenţi de învăţământ primar şi fără studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Ialomița (38,19%), urmati de absolvenții de studii gimnaziale (36,51%), iar 12,61% au absolvit școli profesionale de arte și meserii. Șomerii absolvenţi de învăţământ de nivel mediu şi postliceal reprezintă 11,69% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 1%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.341 persoane foarte greu ocupabile, 1.341 greu ocupabile, 675 mediu ocupabile, iar 110 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Ialomița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Ialomița, la adresahttps://www.anofm.ro/index.html?agentie=Ialomi%C8%9Ba.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved