Rata şomajului în Ialomița

La sfârșitul lunii septembrie 2021, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 4.009 șomeri (din care 1.811 femei), rata șomajului fiind de 4,30%, cu 0.28pp sub valoarea înregistrată la finele aceleași luni a anului 2020.

Din totalul de 4.009 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Ialomița, 814 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3.195 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.835 șomeri provin din mediul rural și 1.174 sunt din mediul urban.

Șomerii absolvenţi de studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Ialomița (33,52%), urmati de absolvenții de învăţământ primar şi fără studii (30,78%), iar 14,92% au absolvit școli profesionale de arte și meserii. Șomerii absolvenţi de învăţământ de nivel mediu şi postliceal reprezintă 19,1% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 1.68%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.896 persoane foarte greu ocupabile, 1.284 greu ocupabile, 556 mediu ocupabile, iar 273 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Ialomița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Ialomița, la adresahttps://www.anofm.ro/index.html?agentie=Ialomi%C8%9Ba.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved