RATA ȘOMAJULUI ÎN IALOMIȚA

La sfârșitul lunii august 2021, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița erau înregistrați 4.091 șomeri (din care 1.844 femei), rata șomajului fiind de 4,39%, cu 0.26pp sub valoarea înregistrată la finele aceleași luni a anului 2020.

Din totalul de 4.091 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Ialomița, 902 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3.189 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.847 șomeri provin din mediul rural și 1.244 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Șomerii absolvenţi de studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Ialomița (32,80%), urmati de absolvenții de învăţământ primar şi fără studii (31,09%), iar 14,25% au absolvit școli profesionale de arte și meserii. Șomerii absolvenţi de învăţământ de nivel mediu şi postliceal reprezintă 20,12% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 1.74%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.956 persoane foarte greu ocupabile, 1.284 greu ocupabile, 563 mediu ocupabile, iar 288 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

 

 

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved