RANCH MILI SRL: Anunț public privind emiterea deciziei etapei de încadrare

RANCH MILI SRL, titular al proiectului “INFIINTARE COMPLEX SERA PENTRU LEGUME”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “INFIINTARE COMPLEX SERA PENTRU LEGUME”, propus a fi amplasat in mun. Urziceni, tarlaua 709, parcela 19, ferma 5, Hala utilaje agricole, județul Ialomița.

Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr. 1, in zilele de luni-joi, intre orele 08–16 si vineri 8,00 – 14,00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate depune comentarii/observații la proiuectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved