Publicarea pe site-ul ANAF a contribuabililor cu obligații fiscale restante

Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice informează că în conformitate cu prevederile art. 162 alin. (1) și (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, la data de 31.10.2022 au fost publicate pe pagina proprie de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală listele de contribuabili persoane jurdice care înregistrau obligații fiscale restante la data de 30.09.2022 și neachitate până la data publicării.

Astfel la nivelul județului Ialomița au fost publicaţi pe site-ul ANAF un număr de 186 agenţi economici, care figurau cu obligaţii restante la bugetul general consolidat, la data de 30.09.2022, în sumă totală de 375,57 milioane lei, neachitate până la data de 30.10.2022.

Raportat pe fiecare subunitate teritoriala, situația se prezintă asfel:

12 contribuabili mijlocii cu un debit total de 86,90 milioane lei;

85 de contribuabili administrați de Activitatea de colectare persoane juridice și fizice Slobozia cu un debit total de 195,43 milioane lei;

68 de contribuabili administrați de Serviciul Fiscal Municipal Urziceni cu un debit total de 55,36 milioane lei;

21 de contribuabili administrați de Serviciul Fiscal Municipal Fetești cu un debit total de 37,88 milioane lei.

Mentionăm ca suma totală a obligatiilor fiscale principale neachitate este de 258,42 milioane lei , iar accesoriile calculate la aceste debite sunt de 117,15 milioane lei.

Cei interesaţi pot verifica dacă contribuabilii, persoane juridice, au obligații fiscale restante la bugetul general consolidat accesând următorul link:

https://www.anaf.ro/restante/ .

ŞEF ADMINISTRAŢIE,

Gheoghe DOROBĂȚ


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved