Proiectul de hotărâre privind concesionarea a șase sute de hectare teren arabil în Vlădeni, retras de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Ialomița

Trei de proiecte de hotărâre au fost supuse aprobării consilierilor județeni în ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița din luna februarie. Depunerea jurământului lui Ianc Ion – Octavian, consilier județean supleant al cărui mandat a fost validat de Tribunalul Ialomița, proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 171/09.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Ialomița în mandatul 2020-2024 cu modificările și completările ulterioare, aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Slobozia, aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Ialomița, pentru anul 2021, aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 125 din 07.08.2020 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizați, faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea şi dotarea incintei clădirii Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia” au fost câteva din proiectele supuse dezbaterii și aprobării.

Proiectul de hotărâre privind concesionarea unui teren în suprafață de 600 de hectare (cu destinație agricolă, categoria de folosință arabil) situat în extravilanul comunei Vlădeni a fost retras de pe ordinea de zi a ședinței în vederea reanalizării și completării acestuia în urma propunerilor făcute în cadrul comisiilor de specialitate.

Următoarea ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița va avea loc la sfârșitul lunii martie.

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved