Proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Ialomița, aprobate cu unanimitate de voturi

17 proiecte de hotărâre au fost aprobate de consilierii județeni în cadrul ședinței ordinare care a avut loc în data de 23 septembrie, în Sala EUROPA a Consiliului Județean Ialomița.

Printre aceste proiecte s-au regăsit aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2021, asocierea Unității Administrativ Teritoriale Județul Ialomița cu unele unități administrativ teritoriale în vederea participării la capitalul social al operatorului regional S.C. Urban S.A. Slobozia, în calitate de acționar cu drepturi depline, aprobarea devizelor generale actualizate și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivele de investiții ”Modernizarea și dotarea incintei clădirii Spitalului Județean de Urgență Slobozia și construirea Blocului Operator din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”, ca urmare a atribuirii contractelor de proiectare și execuție lucrări, precum și aprobarea proiectului de hotărâre privind predarea temporară din administrarea Consiliului Județean Ialomița în administrarea Consiliului Local al Comunei Gârbovi a unui tronson din drumul județean DJ 203B cuprins între km 7+215 – 13+079 și a unui tronson din drumul județean DJ 203I cuprins între km 39+814 – 42+791, situate pe raza U.A.T. Comuna Gârbovi, în vederea realizării proiectului „Amenajare Parcări în Comuna Gârbovi”.

Ultimele două proiecte de pe ordinea de zi au vizat aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare aferente obiectivului de investiții „Eficientizare energetică Sala de spectacole EUROPA, foaier și centrul de informații pentru cetățeni”.

Toate proiectele de hotărâre au fost aprobate cu unanimitate de voturi.

Următoarea ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița va avea loc în a doua jumătate a lunii octombrie.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved