Proiecte privind investiții majore în domeniul sănătății ale Consiliului Județean

Consilierii județeni au aprobat săptămâna trecută trei proiecte de mare importanță pentru domeniul sănătății, unul cu participarea Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Ialomița, trei cu participarea Spitalului Județean de Urgență Slobozia.

Reabilitare și Dotare Centru de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Slobozia

ProiectulReabilitare și dotare Centru de Servicii de Recuperare Neuromotarie de tip Ambulatoriu Slobozia”, realizat cu participarea DGASPC Ialomița, este finanțat prin Apelul necompetitiv aferent Investitiei 2 Reabilitarea, renovarea şi dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilităţi 395 din cadrul Componentei 13 Reforme sociale din PNRR. Practic, consilierii județeni au aprobat devizul general, faza proiectare tehnică, pentru obiectivul menționat. Valoarea total ă a obiectivului de investiţii este de 1.254.987 lei cu TVA, din care pentru lucrări construcții și montaj 571.120 lei, iar durata de execuție este de patru luni.

Echipamente pentru diagnosticarea şi tratarea cancerului

Proiectul „Modernizarea infrastructurii Spitalului Județean de Urgență Slobozia cu

echipamente pentru diagnosticarea şi tratarea cancerului” este finanțat prin Apelul de proiecte „Investiţii in infrastructura publică a unităților sanitare de interes regional/județean care diagnostichează și tratează cancer în cadrul Programului Sănatate 2021 – 2027″. Prin aceastră investiție se urmărește introducerea de metode noi de diagnostic, creșterea numărului de pacienţi evaluati, automatizarea completă a fluxului de pregătire şi interpretare, reducerea timpului de eliberare a rezultatelor finale pentru adaptarea medicaţiei sau a procedurilor de urmat în cazul rezultatelor pozitive.

Valoarea totală a proiectului este de 24.879.500 lei, inclusiv TVA, contribuția proprie la proiect fiind de doi la sută din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv 497.590 lei, sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului în condiții optime urmând a se asigura din bugetul Spitalului Județean de Urgență Slobozia. Investiția realizată în cadrul proiectului va fi menținută pe o perioadă de cinci ani de la data efectuării plătii finale, asigurând-se costurile de funcționare, întreținere și serviciile asociate necesare în vederea asigurării sustenabilității financiare a acesteia.

Dotarea laboratorului de microbiologie din Spitalul Județean de Urgență

Finantat prin Apelul de proiecte „Investi ţii de infrastructura laboratoarelor de

micro biologie din cadrul unităţilor sanitare publice”, proiectul „Dotarea laboratorului de microbiologie din cadrul Spitalului Judetean de Urgență Slobozia” are o valoare totală de 4.975.900 lei, inclusiv TVA, contribuţia proprie la proiect reprezentând doi la sută din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 99.518 lei, inclusiv TVA.

Investiția realizată în cadrul proiectului va fi menținută pe o perioadă de cinci ani de la data efectuării plății finale, asigurând-se costurile de funcționare, întreținere și serviciile asociate necesare, în vederea asigurării sustenabilitătii financiare a acesteia.

Investiția va fi realizată prin Apelul de proiecte „Investiţii de infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităţilor sanitare publice”. De subliniat, laboratoarele de microbiologie din cadrul unităţilor sanitare publice asigură servicii medicale de laborator cu scopul de a furniza informaţii pentru diagnosticul, tratamentul şi prevenirea bolilor sau pentru evaluarea stării de sănătate a populaţiei, cât si consultări privind interpretarea rezultatelor investigațiilor efectuate şi ale eventualelor investigații ulterioare necesare.

Modernizarea laboratorului de anatomie patologică din Spitalul Județean de Urgență

Proiectul „Modernizarea Laboratorului de Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă” este în valoare de 9.936.517, inclusiv TVA, contributța proprie reprezentând doi la sută din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv 198.729 lei, inclusiv TVA. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului se vor asigura din bugetul Spitalului Județean de Urgenţă Slobozia.

Având în vedere obiectivele strategice și operaționale ale Spitalului Județean de Urgență, în cadrul proiectului se vor achiziționa echipamente medicale pentru diagnosticul şi

tratamentul cancerului.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved