Proiect de modernizare străzi în comuna Mihail Kogălniceanu

Primăria comunei Mihail Kogălniceanu a pregătit un proiect de modernizare a străzilor din localitate care va fi depus în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.

Lungimea drumurilor propuse pentru modernizare este de 4,828 kilometri, lucrările de modernizare având ca scop păstrarea traseului existent și corectarea lățimilor carosabilului, urmând a se asigura și scurgerea apelor din precipitații de pe platforma drumului. Șanțurile existente sunt în general de pământ, fiind necesare lucrări de reprofilare și decolmatare prin săpătură mecanizată și manuală, dar și execuția de șanțuri noi acolo unde nu există, aceasta fiind o mare problemă deoarece apa stagnează și nu se evacuează spre emisar.

Lucrările care fac obiectul acestei documentații cuprind operațiunile necesare de executat în scopul asigurării unor condiții normale de confort și de siguranță a circulației impuse de normele și normativele tehnice în vigoare. Prin executarea lucrărilor propuse se va realiza îmbunătățirea condițiilor de transport și siguranță a circulației în zonă, reducerea cheltuielilor de transport și a uzurii autovehiculelor, creșterea standardului de viață a locuitorilor comunei prin ameliorarea condițiilor igienico-sanitare și de mediu prin eliminarea vibrațiilor produse de mașinile grele, care în prezent se deplasează cu viteze mici și pe o infrastructură rutieră necorespunzătoare, precum și crearea unei infrastructuri necesare dezvoltării diferitelor activități economice.

În urma implementării proiectului propus aferent obiectivului de investiții, beneficiile pe termen scurt cuantificabile vor fi conform obiectivelor specifice cuprinse în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală pentru localitatea Mihail Kogălniceanu, respectiv îmbunătățirea condițiilor de transport și siguranță a circulației și reducerea timpilor de circulație ca urmare a creșterii vitezei de rulare, precum și economie de carburanți și micșorarea uzurii mașinilor. În ceea ce privește benficiile socio-economice pe termen mediu și lung ce vor fi înregistrate ca urmare a implementării proiectului, acestea se referă la crearea de noi locuri de muncă și reducerea șomajului, ca urmare a atragerii de noi investitori privați, deoarece comuna se află în apropierea orașului Țăndărei și a municipiului Slobozia, reședință de județ, reducerea numărului de accidente, economii din scăderea costului de exploatare al autovehiculelor și reducerea consumului de carburant anual. Totodată se are în vedere reducerea semnificativă a poluării mediului prin reducerea noxelor și a zgomotului, dar și condițiile de rulare corespunzătoare care reduc uzura mijloacelor de transport și degradarea acestora.

Oportunitatea acestei investiții este benefică și din considerente economice: infrastructura rutieră din comună nu a ținut pasul cu intensificarea traficului și numărul de mașini care a crescut vertiginos. Efectele creșterii traficului au devenit vizibile prin degradările accentuate și progresive în complexul rutier ceea ce cauzează nu doar disconfortul utilizatorilor și reducerea vitezei de circulație, ci și creșterea poluării și a cheltuielilor de întreținere a drumului.

Necesitatea investiției derivă și din nevoia eliminării inconvenientelor, prin realizarea elementelor constructive caracteristice străzilor, amenajări care vor conduce la sporirea capacității de circulație prin mărirea fluenței traficului, scurtarea duratei medii de călătorie și a costurilor cauzate de uzură și consum, precum și creșterea nivelului de trai și a confortului riveranilor.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved