Primăria Valea Ciorii: Anunț licitație atribuire spații Dispensarul Uman

1. Informaţii generale privind concedentul: denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail: Primaria Valea Ciorii, Cod fiscal 4428035, Adresa: Comuna Valea Ciorii, str.Mihai Eminescu, Nr.65, Tel. 0243/277.505, Telefax 0243/277.575, E-mail: pvaleaciorii@yahoo.com.

2. Data publicării anunțului de licitație în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a.

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a: 01.01.2020, Monitorul Oficial nr. 1, conform O.U.G. 57/2019.

3. Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câștigătoare: cel mai mare nivel al chiriei.

4. Numărul ofertelor primite și al celor declarate valabile: Cate 2 oferte primite pentru fiecare spațiu (3 spatii), 6 oferte declarate valabile.

5. Denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare: Dr. Mihai Claudiu Ion (cabinet medical), cu sediul în Mun.Slobozia, str.Vlad Tepes, nr.30, jud. Ialomita, Dr.Mihai Simona SRL, avand sediul in comuna Valea Ciorii, str.Ion Minulescu nr.1, jud.Ialomita, iar pentru punct farmaceutic S.C.Eramiris SRL, localitatea Movila, str.Ferdinand Nr.29, jud. Ialomita.

6. Durata contractului: 10 ani.

7. Nivelul chiriei: 5 lei/m.p. /luna ptr. cabinet medical si cabinet stomatologic si 4.20 lei/m.p./luna pentru punct farmaceutic.

8. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Ialomița, Slobozia, b-dul. Cosminului, nr. 12, cod postal: 920064, judetul Ialomita, Telefon: 0243 236 952, 0243 236 587 (centrala), Fax: 0243 232 266 E-mail: tr-ialomita-pgref@just.ro, infopubil@just.ro.

9. Data informării ofertanților despre decizia de stabilire a ofertei câștigătoare: 01.01.2020.

10. Data transmiterii anunțului de atribuire către instituțiile abilitate, în vederea publicării: Anunțul de atribuire a fost transmis spre publicare Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a în data de 25 septembrie 2023.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved