PRIMĂRIA URZICENI: Anunț consultare publică privind intenția de elaborare PUZ

Având în vedere prevederile:

art.25, alin.(1) şi ale art.57-61din Legea 350/2001, privind amenajarea teritoriului, cu modificările şi completările ulterioare;

HG 525/1996, pentru aprobarea Planului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legii 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construire , republicată cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2701 din 30 decembrie 2010, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului şi de urbanism, PRIMARUL municipiului URZICENI propune spre consultare publică ,, Planşa de reglementări şi Regulamentul Local de Urbanism (memoriu general) privind PLANUL URBANISTIC ZONAL (PUZ) pentru: ,,CONSTRUIRE LOCUINTA COLECTIVA CU REGIM DE INALTIME D+P+3E, UTILITATI, PARCAJE, IMPREJMUIRE TEREN SI INITIERE PUZ” în municipiul Urziceni, judeţul Ialomiţa, strada Mihai Eminescu, nr.17A, carte funciară 26860, număr cadastral 25662, beneficiar S.C. MAGO URBAN DESIGN SRL.

În perioada 06.11.2023 – 06.12.2023 între orele 9.00 – 11.00, documentaţia PUZ poare fi pusă la dispoziţie, în vederea consultării, la Compartimentul Urbanism şi Disciplina în Construcţii din cadrul Primăriei municipiului Urziceni (persoane de contact: cons. Nicoleta Gheorghe şi insp. Teodor Matei), Calea Bucureşti, nr.102, fiind publicată în data de 06.11.2023 pe site-ul Primăriei Municipiului Urziceni – www.primaria –urziceni.ro.

Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la PUZ, la sediul primăriei municipiului Urziceni – compartimentul Relaţii cu Publicul, la sediul beneficiarului SC MAGO URBAN DESIGN SRL din municipiul Bucuresti, Sector 6, bd. Iuliu Maniu nr. 12, bloc M16, Sc. 1, et.9, ap.58 până la data de 06.12.2023.

PRIMARUL MUNICIPIULUI URZICENI

Ec. CONSTANTIN SAVA

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved