PRIMARIA STELNICA: ANUNȚ IMPLEMENTARE PROIECT

Primăria Comunei Stelnica, a finalizat în data de 08.07.2021, implementarea proiectului cu titlul ,,RACORDAREA LA SISTEMUL DE CANALIZARE MENAJERĂ, ETAPA III – COMUNA STELNICA JUDEȚUL IALOMIȚA”, prin încheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Proiectul este finanţat cu sprijinul financiar al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița prin Programul Județean de Dezvoltare Locala Ialomița – 2020.

Perioada de implementare: 12 luni.

Valoarea totala a contractului este de 246.420,33 lei, după cum urmează: Contribuție U.A.T. Stelnica: 46.420,33 lei;

Contribuție ADI Ialomița: 200.000,00 lei

Scopul / Obiectivul proiectului vizează continuarea executării de racordări la canalizare pentru un număr de 64 de gospodarii, prin care vor fi deserviți aproximativ 250 de locuitori din comuna Stelnica, sat Stelnica, strada Sf. Pantelimon și sat Maltezi, strada Bisericii.

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved