Primăria Stelnica: Anunț de mediu

Anunț public privind decizia de încadrare

COMUNA STELNICA, titular al proiectului „Modernizare drumuri de interes local in comuna Stelnica și satele componenete, județul Ialomița”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, in cadrul procedurilor de evaluare a impacului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local în comuna Stelnica și satele componenete, județul Ialomița” propus a fi amplasat în comuna Stelnica, satele Stelnica și Maltezi, jud. Ialomița.

Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, din municipiul Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr.1, în zilele de luni – joi intre orele 08.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, la urmatoarea adresă de internet: www.apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved