Primăria Stelnica: Anunț de licitație publică

Primaria Comunei Stelnica, cod fiscal 4364799, cu sediul in Comuna Stelnica, str. Eroilor Aviatori, nr.58, cod postal 927230, tel/fax : 0243.361.785, e-mail: primaria.stelnica@yahoo.com ,

anunţă organizarea licitaţiei publice pentru inchirierea, in data de 27.04.2021, pentru urmatorul bun ce apartine domeniului privat al comunei Stelnica:

    • Teren extravilan, in suprafata de 7578 mp situat in extravilanul Comunei Stelnica, situat in localitatea Stelnica, T478/3 P1, Judetul Ialomita, ce apartine domeniului privat al Comunei Stelnica prin HCL 54 /21.12.2020 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019, art. 332-333

Nivelul minim al pretului de vanzare este stabilit conform raportului de evaluare intocmit de evaluator autorizat A.N.E.V.A.R., ce se regaseste in caietul de sarcini , in functie de bunul licitat.

Taxa de participare la licitatie este de 20 Ron / participant.

Documentatia de atribuire se poate procura de la sediul Primariei comunei Stelnica contra sumei de 10 lei

Garantia de participare reprezinta contravaloarea a doua chirii si este in cuantum de 4.244 lei conform caietului de sarcini.

Ofertele se pot depune la sediul primariei comunei Stelnica, str. Eroilor Aviatori, nr.58, cod postal 927230, pana la data de 27.04.2021, orele 09.00.

Ofertantii vor depune o singura oferta redactata in limba romana.

Termenul pentru solicitarea de clarificari este de 19.04.2021, ora 14.00.

Ofertele vor fi deschise in data de 27.04.2021, orele 11.00 in Sala de Sedinte a Primariei comunei Stelnica.

Relatii suplimentare puteti obtine la sediul Primariei comunei Stelnica sau la Tel./Fax 0243.361.785, mobil: 0769.059.429, e-mail: primaria.stelnica@yahoo.com , persoana de contact Insp. Urbanism, Pantelimon Raluca.

PRIMAR, Costel BRATES

 


Copyright 2020 - Global Marketing - All Rights Reserved                                                                                   Politica cookie                          Politica de confidentialitate