Primăria și Consiliul Local al orașului Fierbinți-Târg, întâlnire online cu o echipă de experți în dezvoltare urbană din cadrul Băncii Mondiale

 

Fierbinți-Târg

Dezvoltare urbană cu sprijinul Băncii Mondiale

În data de 27 octombrie, Primăria și Consiliul Local al orașului Fierbinți-Târg au participat la o întâlnire online cu o echipă de experți în dezvoltare urbană din cadrul Băncii Mondiale, coordonată de Marcel Ionescu-Heroiu și Adina Dorina Vințan.

A fost o primă rundă de consultări care au avut ca scop inventarierea domeniilor în care ar putea colabora autoritățile fierbințene și instituția financiară internațională, cu sprijinul căreia se intenționează dezvoltarea economiei locale, creșterea gradului de urbanizare a localității și consolidarea capacității aparatului administrativ local de a accesa fonduri naționale și externe, respectiv de a atrage investiții private. Întâlnirea a fost facilitată premergător de către Ambasada Sustenabilității în România și Asociația Balkan Development Support, aceasta din urmă fiind membră în Coaliția România Sustenabilă.

Din partea Primăriei au participat Iulian Mareș, administrator public, Cristina Matei, secretar general, Florentina Botici, contabil, și Maria Constantinescu, specialist în urbanism, precum și patru consilieri locali din partea Consiliului Local Fierbinți-Târg.

Întâlnirea a fost găzduită de Liceul Tehnologic Fierbinți-Târg, reprezentat prin director Dorina Crasnea și director adjunct Gabriela Zanca. Suportul tehnic a fost asigurat de liceu, cu aportul voluntar al elevului Gabriel Simion.

În prima parte a întâlnirii, reprezentanții primăriei au realizat o prezentare asupra orașului Fierbinți-Târg pe coordonate precum: evoluția istoric-administrativă, situația demografică actuală, localizarea pe hartă, specificul economiei locale, proiecția de dezvoltare luată în considerare la acest moment.

Consultările realizate în a doua parte a întâlnirii au avut un caracter aplicat și au condus la stabilirea preliminară a unui set de priorități care trebuie avute în vedere la nivelul autorităților locale, respectiv:

în perioada imediat următoare, accesarea Programului Operațional Capacitate Administrativă, printr-un proiect care să permită Primăriei Fierbinți-Târg dezvoltarea instrumentelor de lucru necesare pentru atragerea de fonduri europene și a investițiilor private, în special elaborarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a orașului.

orientarea autorităților locale către programe și formate de cooperare circumscrise tranziției către o economie verde, aflate în derulare la nivelul Uniunii Europene.

aderarea rapidă a autorităților locale la formate naționale de colaborare având ca scop promovarea economiilor locale în raport cu investitorii privați și partenerii instituționali.

elaborarea unei strategii de promovare turistică a orașului Fierbinți-Târg, pe modelul strategiei similare pusă în aplicare la nivelul județului Ilfov și în care să fie valorificat brandul local „Las Fierbinți”.

realizarea unui inventar, împreună cu experții Băncii Mondiale, a zonelor limitrofe orașului în care ar putea fi dezvoltate proiecte de investiții cu specific industrial-logistic.

În mod particular, echipa de experți a Băncii Mondiale și-a exprimat disponibilitatea de a face demersuri în perioada următoare pentru:

a promova la nivelul Comisiei Europene asocierea realizată între orașul Fierbinți-Târg și comunele Dridu, Maia, Rădulești și Movilița pentru înființarea unui sistem inteligent de alimentare cu gaze naturale. În acest sens, s-a recomandat trecerea actualei asocieri în formatul de asociație de dezvoltare intercomunitară (ADI), pentru a conferi proiectului o valoare superioară în procesul de evaluare a oportunității sale la finanțare.

a promova la nivelul Asociației Intercomunitare de Transport Public București – Ilfov includerea orașului Fierbinți-Târg în proiectul Trenului Metropolitan București, ce are ca termen de operaționalizare anul 2024.

La finalul întâlnirii s-a stabilit ca autoritățile locale și experții Băncii Mondiale să-și continue colaborarea pe linia reperelor discutate, inclusiv prin organizarea unei misiuni de asistență tehnică la nivel local și prin semnarea unui acord de parteneriat, pe viitor.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved