Primăria Grindu: Anunț licitație concesionare teren

Primaria comunei Grindu, cu sediul in comuna Grindu, strada Primariei nr. 42, judetul Ialomita, organizeaza in data de 15.06.2023, ora 11.00, licitatie publica pentru:

Concesionarea prin licitatie publica a Lotului de teren cu nr. 25, in suprafata de 979 mp. identificat cu nr. cadastral 20555, situat in intravilanul comunei Grindu, judetul Ialomita, strada Antoneasca nr. 23, teren ce apartine Domeniului Privat al comunei Grindu , in vederea Construirii de locuinta.

Ofertantii interesati pot obtine documentatia de atribuire de la sediul Primariei comunei Grindu, judetul Ialomita, telefon 0243248001, persoana de contact : Constantin Ioana .

Contravaloarea documentatiei de atribuire – 50 lei – se achita la caseria Primariei comunei Grindu,

Oferta se depune într-un exemplar la sediul Primariei Grindu

Data limita de depunere a ofertelor: 15.06.2023. ora 10,00 la sediul Primariei, iar deschiderea ofertelor se va face in data 15.06.2023 , ora 11.00 la sediul Primariei.

Nivelul redeventei pe terenul intravilan in suprafata de 979 mp, este 15,00 lei /mp respectiv 587,40 lei /an – 48.95 lei / luna.

Concesionarea terenului se va face pentru o perioada de 49 ani.

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved