PRIMARIA GIURGENI: ANUNT DE LICITATIE

Primaria Comunei Giurgeni, cod fiscal 436799, cu sediul in Comuna Giurgeni, str Mihai Viteazu, nr.36, tel/fax : 0243.277010, e-mail: comunagiurgeni@gmail.com ,

anunţă organizarea licitaţiei publice pentru concesionare, in data de 18.11.2021, pentru urmatorul bun ce apartine domeniului privat al comunei Giurgeni:

  • Spatiu amplasat în imobilul ,,Dispensar Uman – Spatiu farmacie,, – destinat unui punct farmaceutic uman, in Au – 48,47 mp, Sc- 67,37 mp, situat in str. Aleea Parcului, nr.24, în intravilanul Comunei Giurgeni, judetul Ialomita.

Nivelul minim al pretului de redeventa va 2635 lei/an este stabilit conform raportului de evaluare intocmit de evaluator autorizat A.N.E.V.A.R., ce se regaseste in caietul de sarcini.

Taxa de participare la licitatie este de 20 Ron / participant.

Documentatia de atribuire se poate procura de la sediul Primariei comunei Giurgeni contra sumei de 10 lei

Garantia de participare este in cuantum de 420 lei conform caietului de sarcini.

Ofertele se pot depune la sediul primariei comunei Girgeni, str.Mihai Viteazu, nr.36, pana la data de 18.11.2021, orele 9.00.

Ofertantii vor depune o singura oferta redactata in limba romana. Termenul pentru solicitarea de clarificari este de 10.11.2021, ora 12.00.

Ofertele vor fi deschise in data de 18.11.2021, orele 11.00 in Sala de Sedinte a Primariei comunei Giurgeni.

Relatii suplimentare puteti obtine la sediul Primariei comunei Giurgeni sau la Tel./Fax 0243.277010, e-mail: comunagiurgeni@yahoo.com .

PRIMAR,

VALERE DINU

 

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved