PRIMARIA FIERBINTI: ANUNȚ CONCURS

Primaria orașului Fierbinti-Targ, cu sediul in strada Calea Bucuresti nr. 14, organizeaza la sediul institutiei în data de 18.03. 2022 ora 11,

concurs de recrutare

in vederea ocuparii pe durata nedeterminata a unei functii de executie vacante, respectiv

* 1 post CONSILIER clasa I, grad profesional asistent, ID 412057, – Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Fierbinti Targ, judetul Ialomita.

Primar,

Iusein Iuksel


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved