Primaria Cosambesti organizează concurs recrutare

ANUNT

Avand in vedere prevederile art.618 alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, va instiintam cu privire la organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante, respectiv:

1 post: inspector clasa I, grad profesional principal, compartiment contabilitate, buget finante, impozite si taxe si executare silita (executor fiscal) cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.

Data publicare concurs 17.06.2022.

Desfășurarea concursului:

Proba scrisă în data de 20.07.2022, ora 10.00.

Interviul – data și ora vor fi anunţate odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, conform art. 56 alin.(2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Conditii de participare :

Conditii de participare la concurs: (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate)

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau

echivalentă în domeniul ştiinţelor economice sau al ştiinţelor juridice;

  • vechime 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;

Condiţiile generale prevăzute la art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Locul organizării concursului: sediul Primariei Cosambesti, str. Soseaua Slobozia-Tandarei nr. 164.

Dosarele de înscriere se depun, în termen de 20 de zile de la data publicării

anunțului, la sediul instituţiei, din str. Soseaua Slobozia-Tandarei nr. 164. în perioada 17.06.2022 – 06.07.2022, inclusiv.

Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 07.07.2022 -13.07.2022 și rezultatul acesteia se va afișa la sediul primariei și pe pagina de internet a instituției.

Relaţii suplimentare: la secretarul general al comunei Cosambesti – Cornateanu Georgeta.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primaria Cosambesti, str. Sos. Slobozia – Tandarei nr.164, judetul Ialomita, adresă e-mail primaria.cosimbesti@yahoo.com

tel.0243218507.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved