PRIMĂRIA COSÂMBEȘTI: ANUNȚ CONCURS

Primăria comunei Cosâmbești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante, respectiv:

* 1 post: inspector clasa I, grad profesional principal, compartiment contabilitate, buget-finanțe, impozite și taxe și executare silită (executor fiscal) cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.

Condiții de participare:

Condiții de participare la concurs: (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate)

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice sau al ştiinţelor juridice;

– vechime 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Condiţiile generale prevăzute la art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Desfășurarea concursului:

* Proba scrisă în dată de 28.03.2022, ora 10.00.

* Interviul – data și ora vor fi anunţate odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă, conform art. 56 alin.(2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Locul organizării concursului: sediul Primăriei Cosâmbești, str. Șoseaua Slobozia-Țăndărei nr. 164.

Dosarele de înscriere se depun, în termen de 20 de zile de la dată publicării anunțului, la sediul instituţiei, din str. Șoseaua Slobozia-Țăndărei nr. 164.în perioada 25.02.2022 – 16.03.2022, inclusiv.

Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 17.03.2022.–23.03.2022 și rezultatul acesteia se va afișa la sediul primăriei și pe pagină de internet a instituției.

Relaţii suplimentare: la secretarul general al comunei Cosâmbești – Cornățeanu Georgeta.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: Primăria Cosâmbești, Sos.Slobozia-Țăndărei nr.164, județul Ialomița, adresă e-mail primaria.cosimbesti@yahoo.com, tel.0243218507.

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved