PRIMĂRIA COMUNEI VALEA CIORII: ANUNT PUBLIC PRIVIND EMITEREA DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE

PRIMĂRIA COMUNEI VALEA CIORII titular al proiectului „MODERNIZARE STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA VALEA CIORII, JUDEȚUL IALOMIȚA”, anunța publicul interesat asupra luarii dciziei etapei de incadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomita, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „MODERNIZARE STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA VALEA CIORII, JUDEȚUL IALOMIȚA propus a se amplasa în comuna Valea Ciorii, satele Valea Ciorii și Murgeanca, străzile: IOAN SLAVICI și I.L. CARAGIALE (VALEA CIORII), respectiv: MIRCEA ELIADE, ALEXANDRU MITRU, LUCIAN BLAGA, EUGEN BARBU, DIMITRIE BOLINTINEANU, PANAIT ISTRATI, ION NECULCE, ȘTEFAN BĂNULESCU și PETRE ISPIRESCU (MURGEANCA), județul Ialomița.

Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenția pentru Protecția Mediului Ialomita, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. 1, în zilele de luni-joi, orele 08.00-16.30, vineri orele 08.00-14.00, precum și la următoarea adresa de internet:www.apmil.anpm.ro.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved