Primaria Comunei Stelnica: ANUNT DE LICITATIE

 

Primaria Comunei Stelnica, cod fiscal 4364799, cu sediul in Comuna Stelnica, str. Eroilor Aviatori, nr.58, cod postal 927230, tel/fax : 0243.361.785, e-mail: primaria.stelnica@yahoo.com,

anunţă organizarea

licitaţiei publice pentru concesionarea

(in data de 8.07.2020) urmatorului teren care apartine domeniului privat al comunei Stelnica:

* Teren in suprafata de 781 mp situat in intravilanul Com. Stelnica , str. Caisilor, Nr. 11, inscris in CF nr. 21994 Stelnica, identificat cu NC 21994.

  • Taxa de participare la licitatie: 20 Ron / participant.

  • Documentatia de atribuire, respectiv caietul de sarcini, se pot procura de la sediul Primariei comunei Stelnica contra sumei de 10 lei / caiet.

  • Garantia de participare: 305,60 lei.

  • Ofertele se pot depune la sediul primariei comunei Stelnica, str. Eroilor Aviatori, nr.58, cod postal 927230, pana la data de 15.07.2020, orele 10.00.

  • Ofertantii vor depune o singura oferta redactata in limba romana.

  • Termenul pentru solicitarea de clarificari: 9.07.2020, ora 14.00.

  • Ofertele vor fi deschise in data de 15.07.2020, orele 11.00 in Sala de Sedinte a Primariei comunei Stelnica.

Relatii suplimentare puteti obtine la sediul Primariei comunei Stelnica sau la Tel./Fax 0243.361.785, mobil: 0769.059.429, e-mail: primaria.stelnica@yahoo.com , persoana de contact Insp. Urbanism. Pantelimon Raluca.

PRIMAR,

DECU FANICA


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved