Primaria Comunei Stelnica: Anunț de licitație

Primaria Comunei Stelnica, cod fiscal 4364799, cu sediul in Comuna Stelnica, str. Eroilor Aviatori, nr.58, cod postal 927230, tel/fax : 0243.361.785, e-mail: primaria.stelnica@yahoo.com, anunţă organizarea licitaţiei publice pentru inchirierea, in data de 16.08.2022, pentru urmatorele spatii ce apartin domeniului public al comunei Stelnica:

Spații cu destinația de cabinete medicale, farmacie si vestiar personal medical, după cum urmează:

– Spațiul 1 – Farmacie 29,15 mp + 5 anexe in suprafata de 37,15 mp + dotari

– Spațiul 2 – Cabinet Oftalmologie 22,25mp + dotari si echipamente

– Spațiul 3 – Cabinet ORL 15,20 mp + dotari si echipamente

– Spațiul 4 – Cabinet Medicina interna + Cardiologie 31,95mp + dotari si echipamente

– Spațiul 5 – Cabinet Medicină generală 22,25mp + dotari si echipamente

– Spațiul 6 – Cabinet Sterilizare 22,25mp + echipamente

– Spațiul 7– Cabinet Stomatologic 22,25mp + dotari si echipamente

Spatiul 8- Vestiar personal medical 9,95mp

– Spațiul 9- Cabinet Medicină generală 15,20mp + dotari si echipamente,

Situate in cladirea Dispensar medical în Comuna Stelnica, sat Stelnica, Str. Prelungirea Noua Generatie, Nr.2, Jud. Ialomița, apartinand domeniului public al Comunei Stelnica, conform HCL 36/30.06.2022 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019, CF.20929

Nivelul minim al pretului de inchiriere a spatiiilor + dotari si echipamente, a fost sabilit prin HCL nr.36/ 30.06.2022, si se regaseste in caietul de sarcini.

Taxa de participare la licitatie este de 20 Ron / participant.

Documentatia de atribuire se poate procura de la sediul Primariei comunei Stelnica contra sumei de 20 lei

Garantia de participare reprezinta contravaloarea a 2 (doua) chirii, si se calculeaza in functie de suprafata spatiului pentru care se oferteaza, conform caietului de sarcini.

Ofertele se pot depune la sediul primariei comunei Stelnica, str. Eroilor Aviatori, nr.58, cod postal 927230, pana la data de 16.08.2022, orele 09.00.

Ofertantii vor depune o singura oferta redactata in limba romana.

Termenul pentru solicitarea de clarificari este de 8.08.2022, ora 14.00.

Ofertele vor fi deschise in data de 16.08.2022, orele 11.00 in Sala de Sedinte a Primariei comunei Stelnica.

Relatii suplimentare puteti obtine la sediul Primariei comunei Stelnica sau la Tel./Fax 0243.361.785, mobil: 0769.059.429, e-mail: primaria.stelnica@yahoo.com , persoana de contact Insp. Urbanism, Pantelimon Raluca.

PRIMAR,

BRATES COSTEL


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved