Primăria Ciulnița: Anunt public privind decizia etapei de incadrare

COMUNA CIULNITA, titular al proiectului „Modernizare strada Primaverii, portiune de drum intre DC 52-strada Podului si DC24-strada Mihai Eminescu, sat Poiana, comuna Ciulnita, judetul Ialomita”,

anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare

de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare strada Primaverii, portiune de drum intre DC 52-strada Podului si DC24- strada Mihai Eminescu, sat Poiana, comuna Ciulnita, judetul Ialomita” propus a fi amplasat in com. Ciulnita, sat Poiana, str. Primaverii, jud. Ialomita.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str,M.Viteazu,nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, la urmatoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro Publicul interesat poate mainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomita

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved