PRIMĂRIA CIULNIȚA: ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Primăria Ciulnița, titular al proiectului «EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE DE GAZE NATURALE MEDIE PRESIUNE SI REALIZARE RACORDURI MULTIPLE LA SISTEMUL DE CANALIZARE DIN COMUNA CIULNITA, JUDETUL IALOMITA’’, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei a etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «EXTINDERE RETEA DISTRIBUTIE DE GAZE NATURALE MEDIE PRESIUNE SI REALIZARE RACORDURI MULTIPLE LA SISTEMUL DE CANALIZARE DIN COMUNA CIULNITA, JUDETUL IALOMITA’’, propus a fi amplasat in sat ION GHICA, comuna CIULNITA, satele Ciulnița și Ion Ghica, judetul IALOMITA.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei de Protectia Mediului Ialomita, loc. Slobozia, str. M. Viteazul, nr. 1, in zilele de luni-joi, orele 8:00-16:30, vineri orele 8:00-14:00, la urmatoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro. Și la sediul Primăriei Ciulnița, județul Ialomița

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul de decizie de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomita.

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved