Primaria Ciulnița: Anunț public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA CIULNITA, titular al proiectului „Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local in satele lon Ghica si Ivanesti, comuna Ciulnita, judetul Ialomita” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului lalomita, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Imbunatatirea retelei de drumuri de interes local in satele lon Ghica si Ivanesti, comuna Ciulnita, judetul Ialomita” propus a fi amplasat in comuna Ciulnita, jud.lalomita.


Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00 si pe site-ul APM lalomita.


Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM lalomita.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved