Primăria Ciochina: Solicitare aviz de gospodărire a apelor

INFORMARE

Această informare este efectuată de Comuna Ciochina , Str. Bisericii, nr. 1, tel./fax. 0243262001/0243265312, ce intentionează să solicite de la S.G.A. Ialomita aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor MODERNIZARE GOSPODARIE DE APA ŞI EXTINDERE REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ COMUNA CIOCHINA, JUDEŢUL IALOMIŢA”.

Aceasta este o investitie nouă.

Ca rezultat al procesului de productie vor rezulta permanent ape uzate menajere ce se vor evacua la statia de epurare existenta

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la S.G.A. Ialomita, Str. Mihai Viteazul , Nr. 1, Tel. 0243 230439.

Primar,

Câmpulungeanu Vasile

 

 

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved