PRIMARIA CIOCHINA: Anunt public privind decizia etapei de incadrare

COMUNA CIOCHINA, titular al proiectului Modernizare gospodarie de apa si extindere retea de canalizare menajera si alimentare cu apa potabila comuna Ciochina, judetul Ialomita”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Modernizare gospodarie de apa si extindere retea de canalizare menajera si alimentare cu apa potabila comuna Ciochina, judetul Ialomita” propus a fi amplasat in comuna Ciochina, satele Ciochina, Orezu, Borduselu, Piersica, intravilan si extravilan, jud. Ialomita

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30 si vineri 8.00-14.00, la urmatoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomita

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved