Primă de inserție pentru absolvenți

Pentru a încuraja încadrarea în muncă a tinerilor absolvenți, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița vine în întâmpinarea acestora prin acordarea unei prime de inserție în cuantum de 1.576 lei.

Astfel, absolvenţii promoției 2022 în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, pot beneficia, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării în muncă. Valoarea indicatorului social de referință la această dată este de 525,5 lei.

Condiția esențială pentru acordarea dreptului este aceea de a se înregistra în evidențele AJOFM Ialomița în termen de 60 de zile de la absolvire iar încadrarea în muncă să aibă loc în acest termen.

Prima de inserţie se acordă în două tranşe, astfel: 
  a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;
  b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

Nu beneficiază de prima de insertie: 
  a) absolvenţii care, la data absolvirii studiilor, aveau raporturi de muncă sau de serviciu;
  b) absolvenţii care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;

  c) absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă.

Pentru orice relaţii suplimentare legate de condițiile de acordare a primei de inserție, vă rugăm să vă adresaţi Agentiei locale Slobozia cu sediul în str. Matei Basarab bl.F1, parter , telefon 0243230224, sau la sediile punctelor de lucru din Urziceni, Țăndarei și Fetești.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved