Prețurile medii ale produselor agricole valabile în anul 2020

 

În vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare valabile în anul 2020, au fost stabilite preturile medii ale produselor agricole, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 167/23.09.2020, după cum urmează:

– grâu – 0,77 lei/kg;

– orz – orzoaică – 0,70 lei/kg;

– rapiţă – 1,68 lei/kg;

– floarea soarelui – 1,58 lei/kg;

– porumb – 0,73 lei/kg,.

Contribuabilii interesați pot accesa hotărârea mai sus menționată la următoarea adresă de internet: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/preturi_medii/preturi_agricole_2020/Ialomita_PMA_2020.pdf

Menţionăm că această hotărâre produce efecte începând cu data de 1 octombrie 2020.

ŞEF ADMINISTRAŢIE FINANȚE PUBLICE IALOMIȚA,

Gheorghe DOROBĂȚ

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved