Prețurile medii ale produselor agricole în Ialomița, valabile în anul 2022

În vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare valabile în anul 2022, au fost stabilite preturile medii ale produselor agricole, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 242/23.12.2022, după cum urmează:

– grâu – 0,90 lei/kg;

– orz – orzoaică – 0,84 lei/kg;

– rapiţă – 2,36 lei/kg;

– floarea soarelui – 2,22 lei/kg;

– porumb – 0,94 lei/kg.

Contribuabilii interesați pot accesa hotărârea mai sus menționată la următoarea adresă de internet:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/preturi_medii/preturi_agricole_2022/Ialomita_PMA_2022.pdf

Menţionăm că această hotărâre produce efecte începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Gheoghe DOROBĂȚ

Şef administraţie

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved