Pensia anticipată parţială

 

Precizări ale Casei Judeţene de Pensii Ialomiţa

În vederea aplicării unitare a dispozițiilor Legii nr. 212 din 30 septembrie 2020 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precizăm următoarele:

(1) Pensia anticipată parţială se cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.

(3) La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate parţiale nu se iau în considerare perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c).

(4) Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare, după cum urmează:

  • Cotizare peste stagiul complet de cotizare până la 1 an: 0,50 la sută

  • Peste 1 an: 0,45 la sutăâ

  • Peste 2 ani: 0,40 la sută

  • Peste 3 ani: 0,35 la sută

  • Peste 4 ani: 0,30 la sută

  • Peste 5 ani: 0,25 la sută

  • Peste 6 ani: 0,20 la sută

  • Peste 7 și 8 ani: 0,15 la sută

Reducerea vârstei de pensionare în zonele afectate de poluarea remannetă

Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracţiei, preparării şi arderii cărbunelui sau a şisturilor bituminoase, a extracţiei şi preparării minereurilor de uraniu, a extracţiei şi prelucrării minereurilor feroase şi neferoase cu conţinut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, de amoniac şi derivate, de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat şi siliciu ori de radiaţii din minereuri radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, cianuri, de pulberi metalice şi/sau de cocs metalurgic, a prelucrării ţiţeiului sulfuros, desulfurarea benzinei, a ţiţeiului parafinos şi neparafinos, a distilării ţiţeiului în vederea producerii păcurii şi a uleiurilor, respectiv în localităţile Baia Mare, Călăraşi, Copşa Mică, Drobeta-Turnu Severin, Slatina, Târgu Mureş, Târnăveni, Turnu Măgurele, precum şi în localităţile Aninoasa, Baia de Criş, Băiţa, Brad, Călan, Certej, Criscior, Deva, Ghelari, Hunedoara, Lupeni, Orăştie, Petrila, Petroşani, Şoimuş, Teliuc, Uricani, Veţel, Vulcan din judeţul Hunedoara, localităţile Abrud, Baia de Arieş, Lupşa, Roşia Montană şi Zlatna din judeţul Alba, localităţile Bacău şi Oneşti din judeţul Bacău, localităţile Victoria şi Făgăraş din judeţul Braşov, localităţile Anina, Armeniş, Ciudanoviţa, Moldova Nouă, Oţelu Roşu şi Reşiţa din judeţul Caraş-Severin, localităţile Câmpia Turzii, Dej şi Turda din judeţul Cluj, localitatea Galaţi din judeţul Galaţi, localităţile Brăneşti, Drăgoteşti, Fărcăşeşti, Mătăsari, Motru, Negomir, Plopşoru, Rovinari, Urdari şi Turceni din judeţul Gorj, localităţile Ciulniţa şi Slobozia din judeţul Ialomiţa, localităţile Brazi şi Ploieşti din judeţul Prahova, localităţile Iacobeni şi Vatra Dornei din judeţul Suceava, localităţile Fârdea, Margina, Nădrag şi Tomeşti din judeţul Timiş, localitatea Mina Altân Tepe din judeţul Tulcea, localităţile Berbeşti şi Râmnicu Vâlcea din judeţul Vâlcea, pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. (4).

(6) Prevederile alin. (5) se aplică până la data de 31 decembrie 2030.”

2.) Potrivit dispozițiilor art. 54 alin. (5) – (7) din HG nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, se stabilește:

(5) Dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 65 alin. (5) din lege, referitor la perioada de locuire în zonele afectate de poluarea remanentă, se face prin adeverinţă-tip eliberată de serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor competent, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(6) Cererea pentru obţinerea adeverinţei prevăzute la alin. (5) se depune la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, în funcţie de domiciliul actual al solicitantului. Cererea va cuprinde obligatoriu informaţii referitoare la data şi locul naşterii, prenumele părinţilor, CNP, domiciliul actual/domiciliile anterioare, precum şi motivul solicitării.

(7) Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor are obligaţia să elibereze adeverinţa în termen de 20 de zile de la data înregistrării cererii, pe baza înregistrărilor existente în componentele Registrului naţional de evidenţă a persoanelor prevăzute la art. 9-11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.”

Facem mențiunea că legea nr. 212 din 30 septembrie 2020 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, a intrat în vigoare la data de 3 octombrie 2020, prevederile legii aplicându-se de la această dată.

Potrivit art. 53 alin. (3) din H.G. nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, diminuarea stabilită potrivit alin. (2) se menţine până la data îndeplinirii condiţiilor privind vârsta standard de pensionare sau vârsta standard redusă.

Reducerea de 2 ani, prevăzută de art. 65 alin. 5 din Legea nr. 263/2010, se referă doar la pensia anticipată parțială, și doar asupra penalizării aplicate acestei categorii de pensie.

În vederea aplicării prevederilor art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 vă prezentăm lista localităților ce se află în raza de 8 km în jurul Municipiului Slobozia județul Ialomița cât și harta privind aria de poluarea remanenta.

Voicu Daniel – Ioan

DIRECTOR EXECUTIV


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved