PAROHIA FIERBINTI – TARG: Anunt public privind decizia etapei de incadrare

PAROHIA FIERBINTI – TARG, titular al proiectului „Reinfiintare cimitir „Fundu Danciu”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reinfiintare cimitir „Fundu Danciu”, propus a fi amplasat in orasul orasul Fierbinti –Targ, str. Garofitei nr. 15B, tarlaua 291/1, parcela 1, nr. cadastral 22456, judetul Ialomita

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc.Slobozia, str.M.Viteazu nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30 si vineri 8.00-14.00, la urmatoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomita


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved