0

Muzeul Naţional al Agriculturii prezintă: CÂNTARUL ROMAN DECIMAL

  Cântarul sau balanţa este un instrument pentru determinarea masei unui corp, constând dintr-o pârghie cu braţe egale şi două talere, care se echilibrează cu greutăţi etalonate. Primul aparat de cântărit a fost o balanţă utilizată de egipteni, în mileniul al patrulea î.Hr. Aceasta avea o formă extrem de simplă, braţul orizontal fiind susţinut la mijloc de un pivot şi dispus pe laterale, la distanţe egale,…

ANUNȚ PUBLIC S.C. AMERICAN CONSTRUCTION TEHNOLOGIES SRL

  S.C. AMERICAN CONSTRUCTION TEHNOLOGIES SRL, titular al proiectului „ÎNFIINȚARE LIVADĂ ALUN”, propus a fi amplasat în municipiul Urziceni, Extravilan, T139/1, P1+P2, județul Ialomița, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „ÎNFIINȚARE LIVADĂ ALUN”, propus…

Convocare Adunarea Generală extraordinară Consumcoop Scânteia

  În temeiul prevederilor Legii nr. 1/2005 şi a actului constitutiv al Societaţii cooperative de consum, Administratorul unic, convoacă Adunarea Generală extraordinară a membrilor cooperatori la sediul societăţii cooperative pentru data de 15.09.2020, ora 10.00, având următoarea ordine de zi: Majorarea capitalului social; Diverse In cazul in care, nu sunt intrunite cerintele prevazute la art….

ANUNȚ DE LICITAȚIE ORGANIZAT DE PRIMĂRIA FETEȘTI

  1.Informatii generale privind proprietarul: Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 436577, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X, deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410. 2.Informatii generale privind obiectul vânzării clădirii fostei centrale termice CT7: Imobilul (clădire) fostă centrală termică CT7, este înscris în C.F. nr. 25857,…

0

Despre infrastructură trebuie să vorbim mai puțin și să facem mai mult

  Senatorul Marian Pavel, președintele PSD Ialomița și candidatul acestei formațiuni la funcția de președinte al Consiliului Județean Ialomița spune că proiectele de reabilitare a infrastructurii rutiere stau bine doar la capitolul comunicare. Pe teren starea drumurilor este proastă, deși există finanțare pentru modernizarea a 223 de km de drumuri județene din totalul de 507…

Ședință extraordinară a Consiliului Județean Ialomița

  CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă în ședință extraordinară la cererea a cel puțin a unei treimi din numărul consilierilor județeni în funcție, în data de 31.08.2020, ora 14,00 în Sala EUROPA, având…

Copyright 2020 - Global Marketing - All Rights Reserved                                                                                   Politica cookie                          Politica de confidentialitate