OUAI Munteni Buzău: Convocare Adunare Generală Constitutivă

Anunț

Comitetul de inițiativă în vederea constituirii Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații Munteni Buzău judetul Ialomița, convoacă în data de 14.07.2023 la sediul Primăriei Munteni Buzău, judetul Ialomița, ora 13.00, Adunarea Generală Constitutivă cu următoarea ordine de zi:

  1. Aprobarea teritoriului Organizatiei Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii MUNTENI BUZĂU (OUAI MUNTENI BUZĂU)

  2. Dezbaterea și aprobarea statului și actului constitutiv al Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații MUNTENI BUZĂU

  3. Diverse

Preşedinte Comitet Constitutiv,

George Alexandru AGAPIE

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved