OUAI Movila: Convocare Adunare Generală

OUAI Movila, cu sediul în comuna Movila, județul Ialomița,

CONVOACĂ

Adunarea Generală

în data de 23 noiembrie 2023, orele 11,00, la sediul Primăriei comunei Movila, județul Ialomița, în vederea suplimentării obiectului de activitate cu codurile CAEN 3511 „Producerea de energie electrică” și 3514 „Comercializarea de energie electrică” pentru alocarea de fonduri europene conform:

* Ordinului MADR nr. 70/16.02.2023 pentru aplicarea schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor în noi capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul intreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare;

* Ordinul nr. 449//20.10.2023 pentru modifi carea anexei la Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale nr. 70/2023 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul intreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industrei alimentare.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved