OUAI Movila: Convocare Adunare Generală

Consiliul de administrație al Organizației Utilizatorilor de Apă pentru Irigat (OUAI) Movila, înregistrată în Registrul special la nr. 74 R/28.12.2005, CIF RO15718964, convoacă

Adunarea Generală

în data de 23.11.2023, ora 10, la sediul OUAI Movila, la sediul Agrichim Fetești, jud. Ialomița, punct de lucru com. Movila, km. 70 Drajna – Fetești, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Alegerea organelor de conducere ale organizației: a) președinte; b) membrii

2. Comisia de cenzori: a) președinte; b) membrii

3. Comisia de consiliere: a) președinte; b) membrii

Consiliul de Administrație OUAI Movila

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved