Muzeul Județean Ialomița, laureat al „Premiilor Muzeului Județean Teleorman”, ediția a XI-a

Valorificarea cercetărilor de natură arheologică prin publicarea rezultatelor și concluziilor acestora în lucrări științifice este modul prin care instituțiile de cultură contribuie în mod decisiv la conservarea datelor istorice pentru generațiile viitoare.

Din acest punct de vedere, Muzeul Județean Ialomița a desfășurat de-a lungul timpului și desfășoară în continuare o bogată și valoroasă activitate publicistică. Un exemplu în acest sens în constituie volumul „Evoluția comunităților preistorice din eneolitic în Câmpia Bărăganului. Culturile Gumelnița și Cernavodă I”, apărut în anul 2021 la Editura Cetatea de Scaun din Târgoviște, în seria Situri Arheologice (VI) a Muzeului Județean Ialomița, coordonat de dr. Florin Vlad, managerul insituției.

Acest volum a primit Premiul „IOAN SPIRU” pentru cercetare arheologică, la Gala Premiilor Muzeului Județean Teleorman”, eveniment care a avut loc la Alexandria, joi, 14 decembrie 2023. Manifestarea, aflată la ediția a XI-a, este una de tradiție pentru comunitatea științifică extracarpatică și încheie activitățile culturale anuale ale muzeului teleormănean. Comisia de evaluare a lucrărilor științifice luate în considerare pentru cele două premii care se acoră din anul 2011 (premii ce poartă numele a două personalități din acest județ – preot Ioan Spiru și profesor Ion Moraru), este formată din specialiști ai Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” București, aflat sub egida Academiei Române, ai Arhivelor Naționale București și ai filialei Teleorman.

Managerul Muzeului Județean Ialomița, dr. Florin Vlad, consideră că „acest premiu este o recunoaștere a nivelului științific la care se ridică acum specialiștii instituției noastre.

Aici își desfășoară acum activitatea un număr de cinci specialiști cu titlul de doctor și un al șaselea în curs de definitivare a doctoratului. Fiecare dintre aceștia este coordonator de proiecte de cercetare arheologică sistematică și de alte proiecte muzeale (expoziții, evenimente culturale etc.), un pas înainte evident față de ceea ce se întâmpla cu 15 ani în urmă, când majoritatea lucrărilor de pe șantierele arheologice din Câmpia Bărăganului erau coordonate de specialiști din afară, îndeosebi din capitală.”

La nivelul Muzeului Județean Ialomița, se observă o preocupare continuă pentru activitatea publicistică, ca mijloc de punere la dispoziția lumii științifice și, nu numai, a istoriei acestor locuri. Amintim aici revista istoric-științifică „Ialomița” și cele două serii de publicații inițiate după anul 2005 – „Situri arhelogice” și „Istorii”.

Gigi Constantin,

referent Muzeul Județean Ialomița

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved