Muzeul Județean Ialomița: Anunț concurs ocupare post muzeograf debutant

Muzeul Județean Ialomița, cu sediul în municipiul Slobozia, Șos. Călărași, km. 93, Hala nr. 5, Parcul Hamilton, jud. Ialomița, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Muzeograf Debutant, S

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT: Cercetare – Evidență – Valorificare

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

  • Studii: universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul Istorie;

  • Cunoștințe operare PC;

  • Vechimea în muncă și în domeniul studiilor: nu se solicită.

Data limită pentru depunerea dosarelor de participare este 14.11.2023, ora 15:00, la sediul Muzeului Județean Ialomița, amintită în primul paragraf.

Susţinerea probei scrise – 22.11.2023, ora 10:00.

Susţinerea interviului – 24.11.2023, ora 10:00.

Afişarea rezultatului final al concursului – 27.11.2023, ora 16:00.

Mai multe detalii despre condițiile de participare, regulament, bibliografie și fișa de înscriere sunt disponibile pe pagina web a Muzeului Județean Ialomița – www.mjialomita.ro, secțiunea „anunțuri” sau la email: mjialomita@yahoo.com.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved