Modificări la procedura RO e-factura

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomița informează contribuabilii interesați că a fost modifica Procedura de utilizare și funcționare a sistemului național privind factura electronică RO e-factura, precum și de primire si descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii electronice emise în relația B2G (relaţia dintre un operator economic şi autorităţi contractante, respectiv entităţi contractante).

O altă modificare constă în faptul că se vor putea primi facturi electronice, în relația B2G, și instituțiile care nu sunt înscrise în Registrul entităților publice; acestea vor accesa facturile primite prin intermediul meniului specific din Spațiul Privat Virtual (SPV).

Instituțiile înscrise în Registrul entităților publice vor accesa facturile primite prin intermediul Sistemul naţional de raportare Forexebug, secţiunea «Vizualizare rapoarte» – «Facturi electronice».

În situaţia unei facturi electronice emise în relaţia B2G asupra căreia destinatarul are obiecţii, acesta înştiinţează inclusiv prin secţiunea Factura electronică disponibilă în SPV din cadrul portalului ANAF sau prin sistemul naţional de raportare Forexebug emitentul facturii electronice, prin transmiterea unui mesaj respectând structura publicată în documentaţia tehnică.

Pentru informații suplimentare puteți accesa site-ul ANAF la următorul link:

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/despre_anaf/strategii_anaf/proiecte_digitalizare/e.factura/

ŞEF ADMINISTRAŢIE

Gheorghe DOROBĂȚ


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved